Kontrole GIODO w 2016 r.

przez | 8 lutego 2016

Na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) można znaleźć informacje o planach dotyczących jego kontroli w 2016 r.

W 2016 r. GIODO ma plan przeprowadzić kontrole sektorowe w następujących podmiotach:

  • Organy celne i organizacje, które uzyskały zezwolenie na korzystanie z Systemu Informacji Celnej (SIC),
  • Konsulaty i inne organy w zakresie przetwarzania danych osobowych SIS (System Informacyjny Schengen) i VIS (Wizowy System Informacyjny) a także audyt bezpieczeństwa systemów: SIS i VIS,
  • Podmioty przetwarzające dane w Systemie Eurodac,
  • Kancelarie prawne – gdzie GIODO skupi się głowie na, zabezpieczeniach danych osobowych klientów oraz przetwarzanie danych osobowych na mocy powierzenia lub outsourcigu,
  • Starostwa powiatowe – gdzie GIODO skupi się głowie na przetwarzaniu danych osobowych w wydziałach geodezji.

GIODO zamierza również skierować wystąpienia o dokonanie sprawdzeń (zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm. – w skrócie o.d.o.), do podmiotów:

Banki – w przypadku tych podmiotów GIODO skupi się głównie na przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych oraz rozpatrywanie sprzeciwów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 o.d.o.,

Towarzystw ubezpieczeniowych – w przypadku tych podmiotów sprawdzenia będą głownie skupiać się na przetwarzaniu danych o stanie zdrowia, w związku z oferowaniem ubezpieczeń zdrowotnych,

Gmin – w ich przypadku sprawdzenia będą skupiać się głownie na realizacji obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 24 i art. 33 o.d.o.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie również doraźnie kierował wystąpienia o dokonanie sprawdzeń do innych podmiotów, na wniosek dyrektorów departamentów Biura GIODO lub organów władzy publicznej.

Źródło: GIODO