Czym jest RODO (GDPR)

przez | 22 lutego 2017

Czym jest RODO (GDPR)? Pod tym skrótami kryje się Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych  (General Data Protection Regulation). Jest to akt prawny wydany przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

W dniu 4 maja 2016 w Dzienniku Urzędowym UE został opublikowany oficjalny teksty Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO z ang. General Data Protection Regulation – GDPR)

Rozporządzenie w Unii Europejskiej jest najważniejszym aktem prawnym, który ma najszerszy zasięg stosowania. Podstawą prawną rozporządzeń jest art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z tym przepisem rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże w całości, i co najważniejsze jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Zgodnie z art. 99 RODO, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenie zastępuje we wszystkich krajach UE ich dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W Polsce ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do niej.

Rozporządzenie dokonuje wiele zmian oraz rozszerza zakres obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe. Wprowadza również nowe rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych. Oznacza to dla obecnych podmiotów przetwarzających dane osobowe wiele zmian związanych z przetwarzaniem u nich danych osobowych.  Obecne rozwiązania będzie trzeba przygotować pod przepisy RODO.