Przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych jak i ochrony informacji

3. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych jak i ochrony informacji

Przygotujemy dla Państwa dokumentację związaną z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych. Jak też opiniujemy wzory dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowywanych przez Państwa.

W związku z tym że przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują podmioty, które przetwarzają dane osobowe, obowiązek posiadania odpowiedniej dokumentacji zakresu ochrony danych osobowych.

Na Państwa zlecenie tworzymy odpowiednie wewnętrzne procedury i instrukcje dotyczące ochrony danych osobowych.

Powrót do wprowadzenia w zakres naszych ofert