Doradztwo i analiza w zakresie posiadanych przez Państwo dokumentów

4. Doradztwo i analiza w zakresie posiadanych przez Państwo dokumentów

Oferujemy stałe jaki i okresowe doradztwo dla administratora danych osobowych (ADO) lub administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w zakresie:

  • wdrożenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz innych dokumentów związanych z ochrona informacji oraz danych osobowych,
  • wdrażania procedur związanych z ochroną danych osobowych do poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • wprowadzanie dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych,
  • rozwiązywanie bieżących problemów,
  • ustalanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych,
  • monitorowanie zmian w przepisach prawnych w zakresie ochrony danych osobowych,
  • przygotowywanie raportów dla kierownictwa.

Oferujemy usługę w której możemy od Państwa przejąć obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w zakresie aktualizacji dokumentacji związanej z ochrona danych osobowych (m.in. polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, upoważnień i ewidencji, procedur, instrukcji).

Świadczymy usługę w postaci współpracy z Państwa komórką IT w zakresie ochrony danych osobowych.

Prowadzenia wewnętrzne audytów w zakresie ochrony danych osobowych.

Powrót do wprowadzenia w zakres naszych ofert