Audyt polityki bezpieczeństwa w Państwa Firmie/Urzędzie

5. Audyt polityki bezpieczeństwa w Państwa Firmie/Urzędzie

Przeprowadzenie audytu ma za zadanie zweryfikowanie sposobu realizacji przed Państwa obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Dokonujemy tego poprzez:

  • spotkania z wybranymi pracownikami Państwa Firmy/Urzędu,
  • analizy prowadzonej przez Państwa dokumentacji,
  • analiza systemów informatycznych i zabezpieczeń,
  • badanie procedur Państwa Firmy/Urzędu.

Efektem naszej pracy jest stworzenie wystąpienia z przeprowadzonego audytu, w którym nasz Klient otrzymuje informacje o stanie ochrony danych osobowych.

Wystąpienie zawiera informacje o:

  • stanie ochrony danych osobowych,
  • stwierdzonych rozbieżnościach (uchybienia),
  • zaleceniach.

Powrót do wprowadzenia w zakres naszych ofert